سوتی های ما

یهو یاد سوتی هایی افتادم که از اوقتی اومدیم دادیم:

یه بار برادر کوچکتر (که البته از من بزرگتره ولی نسبت به اون یکی برادر کوچیک ترهنیشخند) اومده بود شهر ما، منم اون موقع هنوز خیلی وقت نبود اینجا بودم، کلمه ی آلمانی هم که تعطیل، کلا سلام و احوال پرسی هم بلد نبودم.

رفتیم جاهای دیدنی شهرو گشتیم، برگشتی دنبال خیابونی می گشتم که توش ایستگاه اتوبوس بود، هی برادرکوچکتر می پرسید، این نیست؟ اون نیست؟ منم یه نگاه کردم به اسم خیابون، با خودم داشتم بلند بلند فکر می کردم گفتم "نه اینم که einbahnstrasse (آین بان اشتقاسه) است". یهو دیدم شروع کرد به خندیدن، گفتم چی شده؟ میگه einbahnstrasse یعنی خیابون یک طرفه.نیشخند هیچی دیگه ضایع شدیم رفت.خجالت

 

یه بار همسر رفته بود بیمه بگیره، بهش گفته بودن باید بری Allianz، همسر هم رفته بود اونجا گفته بود با آقای Allianz کار دارم، طرف هم گفته بود بشین الان میام بهت میگم باید چیکار کنی. بعدا معلوم شد که اسم شرکت بیمه Allianz هنیشخند.

 

یه بار اومده بودم میل بزنم به میشل ایکس، اشتباهی میل زده بودم به میشل وای. اون بنده خدا هم حدس زده بود که منظورم کی بوده، واسش فوروارد کرده بودنیشخند. ولی من هنوزم توی این فکرم که من هرگز به عمرم به اون میشل وای میل نزده بودم، آدرس میلش کجا توی میل من بوده؟!!!

 

موقع پذیرش گرفتن آدم خیلی باید به استادا میل بزنه، من خودم فکر کنم بیشتر از 50 60 تا میل زدم. یکی از بچه ها که الان پذیرش گرفته و اینجا داره درس می خونه، وقتی به استاد فعلیش میل زده، متن میلشو از روی متن ایمیلی که به یکی دیگه زده کپی کرده، حتی یادش رفته اسم استادو عوض کنهنیشخند. منم از این سوتی ها دادم ولی خب خوشبختانه از اون جاها پذیرش نگرفتم که هی هر روز چشم تو چشم استاد شم خجالت بکشم چشمک

 

----

قضیه ی اینکه پرشین بلاگ یه هفته است وقتی وارد حساب کاربریت می شی می نویسه روز وبلاگ نویسان مبارک رو نمی فهمم، خوشحال شدم، فقط ما نیستیم سوتی می دیمنیشخند

 

/ 0 نظر / 2 بازدید