امروز خود را چگونه گذراندیم و می گذرانیم؟!

 

امروز صبح من ساعت شیش بیدار شدم. بعدش دوباره خوابیدم تا شیش و نیم که دوباره گوشیم زنگ زد و دیگه خوابم نبرد. البته واقعا خوابم هم تموم شده بود، یعنی احساس خواب آلودگی نمی کردم. ولی خب بقیه همه خواب بودن و نمی تونستم پاشم راه بیفتم تو خونه که! خلاصه تا نزدیکای هفت این ور اون ور شدم ولی دیدم این طوری نمی شه پا شدم برم دوش بگیرم.

البته همسر هم تقریبا با من بیدار شد و دیگه از هفت اینا کاملا بیدار بود و رفت یه کمی سراغ اینترنت بازی.

وقتی من برگشتم دیدم تازه هنوز بقیه دارن رختخواباشونو جمع می کنن، البته نه همه، فقط عده ای از افراد حاضر در خونه نیشخند. ناهار هم که خونه ی مامانم دعوت بودیم به صرف ماهی چشمک. خوشحال خوشحال با خودم گفتم خب الان صبحونه می خوریم و میریم ولی زهی خیال محال!

ساعت نزدیک نه شده بود تازه می خواستن برن جیگر کباب کنن تو حیاط! من که واقعا از صبحانه ی به اون مفصلی هیچی نفهمیدم، فقط دلم می خواست زود تموم بشه تا بریم، آخه واقعا دیر شده بود. می خواستم آرامستان هم بریم! خلاصه همون نه و ربع اینا دیگه غذا رو کم و بیش خوردیم و بعدش هم رفتیم. آخه اگه زیاد می خوردیم نمی تونستیم ساعت 12 خونه مامانم اینا ناهار بخوریم! بهتون که گفتم قبلا اونا ساعت شیش صبح صبحونه می خورن، خب منطقی هم هست که ساعت 12 ناهار بخورن!

خلاصه که ما ساعتای نزدیک یازده بود که رسیدیم خونه ی مامانم اینا. برنامه ای که خودمون داشتیم به شدت فشرده بود! می خواستیم عصری بریم خونه ی برادر بزرگتر (بعد از ناهار یعنی)، بعدش برگردیم خونه ی مامانم که مهمون بیاد ما رو ببینه نیشخند.

خدا رو شکر مامان برادر بزرگتر رو هم دعوت کرده بود و ما دیگه از رفتن به خونه ی اونا معاف شدیم. حالا جالبیش اینه که مهمونایی که قرار بود عصر بیان، هنوز نیومدن. مامان یه نیم ساعت پیش بهشون زنگ زد، می گفتن دیدیم عصرا کوتاهه، گفتیم نماز بخونیم بعد بیایم خنثی و بدین ترتیب ما الان منتظر مهمونای عصریم هنوز!

همسر هم که طفلکی خوابه، واقعا این روزا خسته شده، خیلی هم خسته شده، آخه اون علاوه بر همه ی کارایی که من می کنم، رانندگی هم میکنه مدام!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید