مهمونی، دختر خوش قلب...

 

امروز همسر وقتی سر کار بود به من زنگ زد و ازم خواست که یه سری چیزا رو براش ببرم ایستگاه قطار که وقتی از سر کار میاد بهش بدم و بعدش همسر از همونجا قرار بود با میتفار بره شهر خودش برای تمدید ویزا.

منم همه چی رو مرتب و آماده کردم و به موقع حاضر شدم که برم.

از اون طرف امشب به مناسبت عید قربان یکی از بچه ها شام دعوتمون کرده بود. منم دیروز ازش عذرخواهی کردم و گفتم که همسر نمی تونه بیاد، اگه کس دیگه ای رو دعوت کردین مهمونی رو به هم نزنین من خودم تنهایی میام، اگر هم فقط ما دو تا بودیم که بهتره یه وقت دیگه همو ببینیم. اون دوستمون هم گفت من کس دیگه ای رو دعوت کردم (یه نفر دیگه) و بهتره مهمونی رو نگه داریم.

توی ایستگاه اتوبوس بودم که همین دوستمون بهم میس زد، من فکر کردم دستش خورده چون خیلی کوتاه بود. بعدش پیامک داد که میشه مهمونی رو کنسل کنیم؟ چون اون یکی مهمونش هم گفته اگه میشه من نیام. منم گفتم باشه! بعدش هم که اتوبوس دیر اومد و من کلی ناراحت و عصبانی شدم و به همسر نرسیدمناراحت.

دیگه واقعا اعصابم خرد شده بود. آخه به همسر که نرسیدم، مهمونی هم که کنسل شد، اصلا روحیه ی خوبی نداشتمناراحت. البته عمده ی گرفته بودن حالم این بود که نتونستم همسرو ببینم قبل از رفتن، چون بعد از این همه مدت که واقعا با هم زیر یه سقف زندگی کرده بودیم (این همه مدت که میگم یعنی شیش ماه!) برام سخت بود که حتی دو روز بره.

به هر حال اتفاقی بود که افتاده بود من نمی تونستم آب رفته رو به جوی برگردونم! این شد که تصمیم گرفتم زنگ بزنم و یکی از دوستامونو دعوت کنم که بیان خونه امون تا من از این حال و هوا در بیام. این دوستامون خیلی با ما جورن و من اصلا باهاشون رو در واسی ندارم. اول به همسر گفتم و اونم گفت که دعوت کن. منم زنگ زدم و اونا گفتن که دنبال خونه می گردن و قراره ساعت 7:30 برن یه جا خونه ببینن، یا قبلش میان یا بعدش. منم گفتم برام فرقی نداره، اونا هم گفتن که پس بعدش میایم.

از اون طرف اون یکی دوستمون که مهمونیشو کنسل کرده بود، خانومش زنگ زد و گفت ما یه کاری داریم باید ساعتیا 7 اینا نزدیکای خونه ی شما باشیم، میایم دنبالت با هم بریم خونه ی ما که تنها نباشی.

واقعا خیلی این حرکتش رو دوست داشتم. به نظرم واقعا دختر خوش قلبیه این خانومقلب. من بهش گفتم نه، ولی خیلی اصرار کرد که بیا، تنهایی یه چند ساعتی پیش ما باش. منم بهش گفتم که حالا که شما این نزدیکی ها میاین، شما بیاین خونه ی ما، آخه من یکی دیگه از بچه ها رو هم دعوت کردم.

اتفاقا اون دفعه ی پیش که این دوستامونو دعوت کردم، این دو تا خانواده باهم آشنا شدن و از قضا شماره هم رد و بدل کردن و شماره ی همو داشتن.

این دختر خوش قلبچشمک هم گفت پس ما خودمون زنگ می زنیم به اونی که قراره مهمون تو باشه و به اونا هم میگیم که بیان خونه ی ما!! و همین کار رو هم کردن! حالا قرار شده این دوستامون که اتفاقا ماشین هم دارن بیان دنبال من، منم باهاشون برم خونه ببینمنیشخند، بعدش هم میریم خونه ی اون یکی دوستمون.

به این ترتیب هم مهمونی اون بنده ی خدا سر جاش می مونه، هم تعداد مهموناش کم نشدهچشمک، فقط آدمایی که مهمونش بودن عوض شدننیشخند.

الانم دیگه من باید برم لباس بپوشم که این بنده های خدا میان دنبالم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید