چیزایی که امروز یاد گرفتم

ادامه ی کتاب عایشه بعد از پیامبر:

بعد از اینکه عایشه از پیامبر دفاع می کنه، دیگه کسی به پیامبر سنگ نمی زنه. اون زمان ابوبکر اونجا نبود و بعدش که اومد از دیدن صورت خونی پیامبر تعجب می کنه ولی از دیدن عایشه کنار پیامبر نه و بعدش از پیامبر می پرسه چه کسی به تو سنگ پرت کرده؟ یامبر می گه نمی شناختمشون و نمی خوام هم که بشناسم ولی عایشه میگه ابوسفیان دستور سنگسار رو داد. ابوبکر از ابوسفیان می پرسه تو این کارو کردی و اونم میگه بلی چون به خدایان ما توهین می کرد و بعدش عایشه اینا رو می خونه:

والتین و الزیتون، و طور سینین و هذاالبلد الامین، لقد خلقناالانسان فی احسن تقویم، ثم رددناه اسفل سافلین، الاالذین آمنو و عملو الصالحات فلهم اجر غیر ممنون.

/ 0 نظر / 8 بازدید