قرارداد کار

 

امروز نامه ی مربوط به قرارداد کارم اومد. خدا رو شکر این مشکل هم حل شد. حالا باید با این نامه برای تمدید ویزا و بقیه ی کارای اداریش اقدام کنم.

---

دیروز ایمیل زدم به منشی دانشگاه محل کارم (اولین باره محل کار دار شدم خیال باطل!) و بقیه ی اون یازده تا فرمی که پر نکرده بودمو براشون فرستادم. بهش گفتم ببین اگه همه چی اکی ه، من پرینت بگیرم، امضا کنم، با پست بفرستم برات.

امروز جواب داده اون فایل های وردی که فرستادم برات (نصف فایلا ورد بود و من پر کردم و براشون فرستادم) فقط ترجمه ی فایل های آلمانی بود، من لازمشون ندارم، فقط فرستاده بودم که خودت فرمی که داری پر می کنی رو بفهمی!نیشخند.

 

/ 4 نظر / 5 بازدید
صبا

محل کار دار شدنت و همچنین خود کار دار شدنت مبارک باشه.[گل] به اون خانم منشی هم می گفتی خب یه توضیحی، کامنتی، اشاره ای چیزی می فرمودین بد نبودا !! دیدی گفتم دوباره همه چیز به زودی به شرایط امن بر میگرده[قلب]

خواهرشوهر

مبارک باشه خانمی[لبخند]

نیکی

[قلب] محل کار دار شدنت مبارک[نیشخند]