ایران

 

دوست دارم برگردم ایران، حداقل برای یه مدت کوتاه، حدقل به عنوان یه سفر....

---

استاد ایرانم که براش خیلی وقت پیش یه مقاله فرستاده بودم که بخونه و نظرشو بگه، امروز ایمیل زده. همون اول هم گفته بود که سرش خیلی شلوغه و نمی رسه به این زودی ها مقاله مو نگاه کنه. ولی به هر حال گفته بود بفرست برام، منم براش فرستادم.

امروز ایمیل زده که "جهت اطلاع شما، هنوز دارم مقاله را مطالعه می کنم".

این در حالیه که واقعا سرش شلوغه، می دونم.

یکی از انگیزه های قوی ای که خیلی وقتا به دلم می اندازه که برگردم ایران، دقیقا همین آدمه. دوست دارم باهاش کار کنم، حتی زیردستش، نه لزوما به عنوان یه استاد دانشگاه و همکارش. کار کردن با این آدما واقعا لذت بخشه...


 

/ 3 نظر / 2 بازدید
محمد

@...............@..........@............@@@@@..........@ @@..........@@......@.....@......@..........@......@....@ @.@........@.@....@.........@....@..........@....@........@ @..@......@..@....@@@@@......@@@@@....@@@@@ @...@....@...@....@.........@................@....@.........@ @....@..@....@....@.........@................@....@.........@ @.....@@.....@....@.........@................@....@.........@

غزال

چه آدم خوبی! نمیدونی چقدر سر قضیه ی کتاب شرمندتم!!! کلمو نمیتونم بخارونم اینقدر کار دارم!