چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

از کتاب از آگاهان بپرسید:

(اگه توی پست های جدا مطالبو می نویسم به خاطر اینه که هیچ ربطی به هم ندارن مطالب!).

یه قسمت کتاب راجع به نظر شیعه ها در مورد زمانی هست که پیامبر موقع بیماریش با مردم نماز نخوند و به جاش ابوبکر رو فرستاد (من فکر می کنم همین مدل روایت رو توی کتاب تاریخ طبری خوندم). ولی این طور که این کتاب میگه شیعه ها چنین اعتقادی دارند

"رسول خدا در پی علی فرستاد. عایشه خبردارد شد، فورا کسی را دنبال پدرش فرستاد و هنگامی که رسول خدا فهمید، رو به عایشه کرده فرمود: شما مانند زنی هستید که به یوسف علاقه داشت (کنایه از اینکه شما خیانتکارید) و خودش فورا به سوی مسجد رفت و در حالی که ابوبکر را پس زد، نماز را با مردم خواند."

----

این قسمت از کتاب تاریخ طبری (جلد چهارم) که راجع به روز وفات پیامبر هست:

عایشه گوید: وقتی پیمبر بیمار بود بانگ نماز دادند، گفت "بگویید ابوبکر با مردم نماز کند".

گفتم: "وی نازکدل است و تاب ندارد که به جای تو بایستد"

باز گفت "بگویید ابوبکر با مردم نماز کند". و من همان سخن بگفتم و پیمبر خشمگین شد و گفت " شما یاران یوسفید".

 

یه روایت دیگه اش رو این طوری گفته:

ابوبکربن عبدالله گوید: به روز دوشنبه، پیمبر سر خویش را بسته بود و برای نماز صبح برون شد، ابوبکر با مردم نماز می کرد و چون پیمبر بیامد مردم راه گشودند و ابوبکر بدانست که این کار را برای پیمبر کرده اند و از جای خویش به کنار رفت، پیمبر  او را پیش راند و گفت : با مردم نماز کن.

/ 1 نظر / 5 بازدید
پوریا

کتاب تاریخ طبری که الن در بازار است تحریف شده و خیلی از چیزها از آن حذف شده.اگه بتونید جلد قبل از انقلاب آن را گیر بیارید مفید تر است