چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

از کتاب حماسه ی حسینی:

"به خدا قسم من می ترسم زیانی که ما از راه امر به معروف و نهی از منکر جاهلانه کرده ایم یا صدمه هایی که از این راه به اسلام زده ایم، از زیان ترک امر به معروف و نهی از منکرمان بیشتر باشد."

---

واقعا فکر نمی کردم مطهری هم همین دغدغه های ما رو داشته باشه! یعنی سی سال پیشم همین جوری بوده وضعیت امر به معروف و نهی از منکر که این آدم انقدر ازش می ترسیده؟!!متفکر من تصورم از آدمای سی سال پیش خیلی بهتر بود! یعنی فکر می کردم بهتر از آدمای امروز بودن!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید