خواب

 

هم دیشب، هم پریشب خوابای پریشون می دیدم. جالبه که اخیرا هیچ مشکل خاصی ندارم که بگم توی روز دارم به اونا فکر میکنم، اعصابم به هم ریخته است یا یه چیزی مثل این. حتی زیاد هم شام نخوردم هیچ کدوم از شبا!

واقعا نمی دونم چه اتفاقی قراره بیفته، خدا به خیر کنهناراحت.

/ 3 نظر / 4 بازدید
پیرامید

چه خوابی دیدی مگه؟ [نگران] آدمو نگران می کنیا!

نگار

ان شالا که خیره...میگویند خوابو هر جور تعبیر کنید همون جور میشه پس دلت را به راه بد نزن[لبخند]