چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

اینا رو در واقع دیروز یاد گرفتم ولی وقت نشد بنویسم. راجع به معاویه پسر یزیده. تا حالا فکر کردین که این آدم بنا به گفته ی (حداقل برخی از) کتابای تاریخ آدم خوبی بوده؟

از کتاب تاریخ یعقوبی:

"سپس معاویه بن یزیدبن معاویه که مادرش ام هاشم دختر ابوهاشم بن عتبه بن ربیعه بود، چهل روز و به قولی چهار ماه حکومت کرد و روشی نیکو داشت و برای مردم سخنرانی کرد و گفت:

پس از حمد و ثنای خداوند، ای مردم، ما بوسیله ی شما امتحان شدیم و شما به وسیله ی ما، و از آنکه ما را خوش ندارید و از ما بدگویی می کنید بی خبر نیستیم. همانا نیای من معاویه بن ابوسفیان با کسی در امر خلافت بنزاع پرداخت که در خویشاوندی با پیامبر خدا از او سزاوارتر و در اسلام از او شایسته تر بود، کسی که پیشرو مسلمانان بود و اول مومنان و پسرعموی پیامبر پروردگار جهانیان و پدر فرزندان خاتم پیامبران، جد من نسبت به شما گناهانی مرتکب شد که می دانید و شما هم با او چنان رفتار کردید که انکار ندارید، تا مرگش فرا رسید و در گرو عمل خویش گرفتار آمد. سپس پدرم را عهده دار حکومت ساخت با اینکه از او امید خیر نمی رفت، پس بر مرکب هوس نشست و گناه خود را نیکو شمرد و امیدش بسیار شد. لیکن آرزو به دستش نیامد و اجل دست او را کوتاه ساخت، نیرومندی او به انجام رسید و مدت او سرآمد و در گورش گرو گناه و اسیر بزهکاری خویش گردید.

پس گریه کرد و گفت: ناگوارترین چیزها بر ما آن است که بد مردن و برسوایی بازگشتن او را می دانیم، چه او عترت پیامبر را کشت و حرمت را از میان برد. ما بهره ای از آن بردیم، و اگر خسارت است آل ابوسفیان را همانچه از او بدست آورده اند، بس است. مروان بن حکم به او گفت : به روش عمر خلافت را به شورا واگذار. گفت نه زنده  و نه مرده کار شما را به عهده نمی گیرم و کی پسر یزید مانند عمر بوده است و کجا می توانم یک مرد مانند مردان عمر پیدا کنم؟

معاویه 23 ساله بود که مرد و خالدبن یزیدبن معاویه و به قولی عثمان بن محمد ابی سفیان بر او نماز گزارد و در دمشق به خاک سپرده شد و همانجا ساکن بود.

----

اینجا رو هم نگاه کنید

 

/ 2 نظر / 7 بازدید
پیرامید

آره من می دونستم... بعدش هم مروان حکومت رو در دست می گیره... و بعد هم کم کم حکومت بنی امیه رو به زوال می ره...

پیرامید

راست می گیا! الان که فکر می کنم می بینم نمی دونستم! [نیشخند]