مهمونی

 

مهمونا اکثرشون یه ساعت پیش رفتن و یکیشون هم که دیرتر از همه اومد، تقریبا نیم ساعت پیش رفت.

اون کسایی هم که رفته بودن ایکیا و ما فکر نمی کردیم برسن، اومدن بر خلاف تصور مانیشخند.

فقط یکی از مهمونا ساعت 8 اومد تقریبا! من که واقعا فکر کردم بی خیال اومدن شده ولی خب دیگه بهش زنگ نزدم گفتم بالاخره یا میاد یا زنگی اس ام اسی چیزی می زنه دیگه، خونه مونو که بلده، دلیلی نداره هی زنگ بزنم بگم چرا نمیای، مراسم هم که مراسم خاصی نیست که بخوایم منتظرش باشیم! ما داریم میگیم و می خندیم هر وقت دوست داشت میاد دیگه. ساعت 8 اومد و گفت مهمون داشته، بعدش هم رفته خرید. آخه یکشنبه همه جا تعطیله دیگه.

خلاصه کلی گفتیم و خندیدیم و بحث کردیم و تقریبا یه ساعت پیش همه رفتن، به جز همونی که دیر اومده بود. اونم یه نیم ساعت پیش رفت. مهمونی هم خیلی ساده برگزار شد چون هیچ کیکی نداشتیمناراحت، نمی دونم چرا به نظرم اصلا خوردنی هامون انگاری کچل بودن چون کیک نداشتیم!

----

استادم قرار دیروزش رو نیومده بود. امروز بهش میل زدم و گفتم که من دیروز منتظر شدم و تو باز هم نیومدی! بی زحمت برای دوشنبه یه قرار بذار. ایمیل زده بدون هیچ گونه عذرخواهی ای از بابت نیومدنش!!! فقط پرسیده باشه، کی برای تو خوبه؟!!!

واقعا کم کم دارم نگران این رفتاراش می شم! یعنی با من مشکلی داره؟!! متفکرامیدوارم که این طور نباشه.

/ 1 نظر / 4 بازدید
پیرامید

الان واقعا من دوست دارم استادت رو تیکه تیکه کنم! تو رو نمی دونم!