اشتراسبورگ

اشتراسبورگ اسم یه شهره توی فرانسه ولی چون قبلا مال آلمان بوده، اسمش آلمانیه. مردمش هم، هم آلمانی بلدن هم فرانسوی.

فردا قراره بریم اونجا. چون خیلی به مرز نزدیکه با قطار میریم تا لب مرز، بقیه شو با دوچرخه میریم. تقریبا نیم ساعتی باید دوچرخه سواری کنیم. یه صبح تا شب توی شهر می چرخیم عصری برمی گردیم.

خیلی ها تا همین شهر میرن، بعد میان میگن ما فرانسه رفتیممتفکر. به نظر من وقتی میشه گفت فرانسه رفتیم که پاریسو رفته باشی و برج ایفل و موزه ی لور و خیابون شانزه لیزه رو دیده باشی.

/ 2 نظر / 5 بازدید
عباس حکمت

سلام: کاش می شد سفری کرد در آسمان دل وپی به حقایق عالم برد کاش می شد با نظاره آسمان به رمز ورموز ستارگان زیبا پی برد . کاش می شد از خدا بی پرده پرسید واز او جواب شنید و کاش می شد یک گل را دید وبا آن همه عالم را تماشا کردو...[گل]

پیرامید

حالا عیبی نداره..... تو هم برو فرانسه رو ببین.... چه ایرادی داره؟ [خنده]