امروز

 

امروز از صبح بنده دست به سیاه و سفید نزدم و همسرآقا زحمت تمام کارا رو کشیدن چشمک. ناهار هم کلم پلو پختن برامون.

هنوز بدنم خسته است کاملا!

با همسر داشتیم صحبت می کردیم که کی دوستامونو دعوت کنیم خونه مون. آخه اول گفتیم اگه اون خونه درست بشه، صبر می کنیم بریم خونه ی جدید، بعد دعوت کنیم، ولی بعد که دیدیم خونه درست نشد، گفتیم دیگه خیلی فرقی نمی کنه کی دعوتشون کنیم. بهتره زودتر این کارو بکنیم. آخه بعضی از بچه ها دارن می رن ایران.

هنوز ما داشتیم به دعوت کردن فکر می کردیم، یکی از بچه ها ایمیل زد که ما می خوایم آش دوغ درست کنیم، شب بیاین خونه ی ما به صرف آش دوغ!

صبح هم یکی از بچه ها ایمیل زده بود که جلسات کتابخوانی رو که فقط یه بار تشکیل شد، به نحو دیگه ای ادامه بدیم. یعنی همو ببینیم ولی فقط حرف بزنیم. اینکه راجع به چی و این حرفا رو یه کمی توی ایمیل توضیح داد و گفت که راجع بهش فکر کنیم و این حرفا.

حالا یکی دیگه از بچه ها ایمیل زده که من با فلانی ها صحبت کردم (اونایی که دعوت کردن به صرف آش)، قرار شد آش سر جاش باقی باشه، ولی بیاین خونه ی ما تا در مورد موضوعات بحث و جلسات کتابخوانی دوباره صحبت کنیم.

حالا الان قرار شده عصری ساعت 6:30 بریم خونه ی بچه ها!

باز طبق معمول احتمالا من قصد می کنم که کیک درست کنم نیشخند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید