امروز

 

امروز اتفاق خاصی نیفتاد. فقط دیشب قبل از خوابیدن با خودم گفتم انقدر خوردم که دارم می ترکم، خوبه فردا رو روزه بگیرمنیشخند. آخه صبحا ساعت 8 آفتاب می زنه، عصرا هم ساعت 5 اذون می گن و به این ترتیب امروزو روزه گرفتم!

اصلا هم گرسنه ام نشد، فقط طبق معمول همه ی روزه گرفتنا، سر ساعت ناهار که شد شکمم اعلام حضور کرد که تحویلش نگرفتیم و دیگه ساکت شد طفلکیچشمک.

عصری هم قبل از اومدن همسر ماکارونی هایی که از دیروز مونده بود رو به عنوان افطاری میل نمودم! می خواستم کم بخورم که با همسر شام هم بخورم ولی بعید می دونم بتونم چیزی بخورم!!

---

امروز هم نشستم اون ارزیابی مربوط به مقاله ام رو انجام دادم. امشب یا فردا صبح هم باید بشینم پروپوزال کذایی رو کامل کنم که دیگه تموم بشه و از شرش خلاص بشم.

---

فردا همسر نمی ره دانشگاه و من خیلی خوشحالم! کلا روزایی که توی طول هفته است و همسر نمی ره سر کار و از اینجا کاراشو انجام میده من کل روزو خوشحالم که همسر پیشمهلبخند.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید