کلید

 

یهویی به ذهنم رسید بیام اینجا از کلید بگم! آخه توی آلمان مسئله ی مهمیه. اینجا کلید آدم به جونش بسته استنیشخند.

کلیدای اینجا رمزیه (البته جاهای معدودی وجود داره که کلیدشون رمزی نیست). کلید ساختن از روی کلید هم غیر قانونیه و کسی هم انجام نمی ده براتون، مگر اینکه مدرک و از این چیزا داشته باشین که شما صاحبخونه هستین و از این حرفا.

اگر هم کلیدتون رو گم کنین جریمه میشین. جریمه اش هم نمی دونم به چی بستگی داره. ولی یکی از بچه ها می گفت صاحبخونه ام بهم گفته اگه گم کنی هر کلید 500 یورو جریمه اشه، یکی دیگه میگفت صاحبخونه ی من گفته 1000 یورو.

به هر حال، با این جریمه ی سنگین اصلا گم کردن کلید به صرفه نیستچشمک!!! بهتره آدم مواظب باشه.

حالا یه چیز جالب تر وجود داره و اونم بیمه ی کلیده! یه بیمه ای که شما میگیرین و ماهانه یه مبلغی می پردازین و اگه کلیدتون رو گم کنین اون بیمه پوشش میده اونو. البته اگه درست یادم باشه این بیمه فقط برای کلید نیست و چیزای دیگه رو هم شامل میشه، مثلا اگه توی یه مغازه شما دستتون بخوره و یه چیزی بیفته بشکنه، اون هم پوشش داده میشه. ولی مطمئن نیستم اینا دو تا بیمه ی جدا بودن یا یکی!

کلید جا گذاشتن هم اینجا دردسره! من یه بار جا گذاشتم. هر جا زنگ می زدم حدود 80 تا 100 یورو می خواستن برای اینکه بیان و در رو باز کنن و من کلیدمو از توی خونه بردارم! در واقع کلید پشت در مونده بود و من هم یه کلید دیگه داشتم ولی چون کلید از اون طرف توی در بود، من نمی تونستم باز کنم!

کاملا اتفاقی همسایه ی طبقه ی بالا همون موقع اومد و منم بهش گفتم که چی شده. اونم گفت من یه آشنا دارم. گوشی منو گرفت چند جا واسم زنگ زد، هی از این و اون شماره گرفت و خلاصه در نهایت برام یه جا زنگ زد و گفت طرف با 40 یورو حاضره بیاد درو باز کنه. ما هم راضی شدیم دیگه.

وقتی طرف اومد درو باز کنه گفت یه مدرک نشون بده که معلوم بشه تو مال این خونه ای! کارش واقعا منطقی بود، آخه اگه این طوری نباشه که طرف کلید ساز میاره خونه ی مردمو باز می کنه که!! منم کارت ویزامو نشون دادم. پشت کارت ویزا آدرس خونه نوشته شده. آقاهه هم در کمتر از ده ثانیه درو باز کرد و 40 یورو گرفت و رفت!

از اون موقع همیشه همین که درو باز می کنم، کلیدو برمیدارم میذارم اون ور!

 

/ 0 نظر / 14 بازدید