پکیدگی مفرط!

 

دچار مغزپکیدگی مفرط شدم. کسی براش درمانی داره؟چشمک

هر بار اجرای برنامه ام حدود یه ربع وقت می گیره. بعدش تازه باید نتیجه ها رو صد بار از این ور به اون ور کپی کنم! تا بالاخره یه جوابی بگیرم که آخرش هم می بینم، حتی یه اپسیلون هم فرقی با جواب قبلی نداره!!

دیگه مخم پکید! میرم یه کم کلیدر بخونم، شمام برین یه کم کلیدر بخونین چشمک.

/ 4 نظر / 6 بازدید
زهره

[لبخند]

صبا

وای چقدر درکت میکنم.[بغل] بعضی موقع ها فکر میکنم الانه که مغزم بریزه رو زمین[نیشخند] دوش گرفتن خیلی رو من تاثیر می گذاره. وسط کارام میرم وبگردی. تلفن می زنم و ...

صبا

منم یه موقع هایی باید 3-4 روز بخوایم. البته این دفعه شد 30 -40 روز [نیشخند]

رضا

با تمام وجود این وضعیت رو درک میکنم. بارها پیش میومد تو آزمایشگاه یه هفته هر روز تستی رو تکرار میکردیم و دست آخر به این نتیجه میرسیدیم که کارمون از بیخ و بن اشتباه بوده [نیشخند]