....

 

برای شام کته پختم که همسر که مریضه با ماست بخوره. ناهار که تقریبا هیچی نخورد با اینکه سوپ پخته بودم براش. کته هم که اون قدر قوت نداره به قول مامانمچشمک، آدم زود گشنه اش میشه دوباره.

برای فردا هم همسر ایمیل زد به استادش که نمی ره دانشگاه. امیدوارم زود خوب بشه. خونه مون در حال حاضر یه پا سونا شدهنیشخند.

/ 3 نظر / 2 بازدید
پیرامید

می خوای مثل من چلوکبابی راه بنداز ببین جواب می ده؟ [نیشخند]

زیبا

آخی انشالله شوهرت زودتر خوب شه. براش عصاره گوشت درست کن مثل دارو بخوره. مقویه[پلک]

زیبا

گوشتو میندازی توی یه شیشه مربا با پیاز و سیر (نمک نزن سفت میشه) و هر ادویه دیگه ای که دوست داری(آویشن مثلا) در شیشه رو محکم محکم ببند. بعد شیشه رو بذار توی زودپز و آب بریز و بذار 2 ساعت بپزه. بعد 2 ساعت زودپزو خاموش کن و شیشه رو در بیار میبینی که توی شیشه عصاره گوشت گرفته شده. نمک بزن بده به شوهریت(خودت نخوریا اون مریضه)