چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

از کتاب عایشه بعد از پیامبر:

این یه قسمت از نامه ی سعد ابی وقاص هست به عمربن خطاب در مورد فتح ایران که برای من جالب بود:

"دو روز بعد از آغاز محاصره دو نفر از سربازان ما در حال مستی مشاهده شدند. من در حالی که عده ای از افسران و سربازان ما حضور داشتند آن ها را مورد تحقیق قرار دادم تا اینکه بدانم خمر را از کجا تهیه کرده اند و نوشیده اند. آنها اعتراف نمودند که وارد خانه یک دهقان شدند و او را وادار کردند که چند پیمانه شراب به آنها بنوشاند. گفتم نوشیدن خمر بر مسلمانان حرام است و شما هنگامی که ما مشغول جهاد فی سبیل الله هستیم خمر نوشیده اید و گناه شما بزرگتر از گناه یک مسلمان است که در موقع عادی شراب بنوشد. شما با نوشیدن خمر نشان دادید که جهاد در راه خدا را کوچک می شمارید و برای فداکاری مسلمین که هم کیش شما هستند قائل به ارزش نمی باشید. اگر در موقع عادی شراب می نوشیدید من در صدد قتل شما بر نمی آمدم، برای اینکه مجازات نوشیدن شراب، قتل نیست. ولی چون در این موقع شراب نوشیده اید باید به قتل برسید و امر کردم که هر دو را گردن زدند و از آن موقع تا امروز که این نامه را برای تو می فرستم هیچ یک از سربازان ما شراب ننوشیده اند."

 

/ 0 نظر / 7 بازدید