در!!!

 

در راستای تبیین بهتر روزی مهمونا و این حرفا (اینجا) و بهانه تراشی بیشتر برای کیک و سوهانی که خراب کردم (نیشخند) این رو اضافه می کنم که بابا واقعا راست می گم!

این مهمون جدیدامون انگاری همچین آدمای خوش شانسی نیستن بیچاره ها. آخه وقتی اومدن در باز نشد براشون! کمتر از ده دقیقه قبلش اون یکی دوستامون که اومدن من دکمه ی آیفونو زدم و در باز شدا ولی وقتی این بندگان خدا اومدن در باز نشد هرچی زدم. مجبور شدم برم درو خودم باز کنم. بعدش که اون یکی مهمونمون اومد، در دوباره باز شد!!!

نه واقعا یعنی اینم تقصیر منه؟!! (البته به نظرم اومد که آیفون آخرین بار خوب گذاشته نشده بود و یه کمی کج بود ولی من تا جایی که یادمه با همین شرایط هم قبلا درو باز کردم و مشکلی نبوده!!).

 

/ 0 نظر / 2 بازدید