استاد نیومد...

 

استادم هفته ی پیش میل زد که من این پنج شنبه نمیام، فلان شهرم اگه می خوای یه قرار اسکایپی بذاریم که منم گفتم باشه. دیگه جواب میلامو نداد.

امروز هم سر قرار تشریف نیاوردن!!!!

من واقعا دیگه حرفی ندارم، امیدوارم واقعا اتفاق خاصی افتاده باشه و نیومدنش دلیل داشته باشه.

/ 0 نظر / 2 بازدید