چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

آیا می خواد شما را آگاه سازم که شیاطین بر چه کسانی نازل می شوند؟ بر هر شخص دروغگوی بدکار.

سوره ی شعرا، آیه ی 221 و 222.

/ 1 نظر / 3 بازدید
لیلی

درغگویی خودش مبحث وسیعی است ولی بدکار رو نمی دونم تا کجا مرزش هست