حضور فعال!!

 

از بس حضور فعال دارم تو اینترنت، امروز که از صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر توی نت نبودم، دو نفر بهم گفتن خوبی؟ سالمی؟ چرا نیستی؟نیشخند

من فکر میکنم اگه واقعا من اینقدر توی نتم، حضورم بیشتر باید نشون دهنده ی بیماری (اعتیاد به اینترنت) باشه تا نبودنم متفکر.

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
پــ ــرتـــ ــو

[قلب]