مقاله!

 

یه مقاله بود یه بار گفتم رفتم تو سایت می بینم کلا حذف شده و معلوم نیست چه بلایی سرش اوممده، استادم امروز میل زده راجع به اون. قبلا یه بار میل زد و گفت که من پیگیری کردم و گفتن که توی شماره ی بعدی چاپ میشه. حالا نمی دونم چی شده بود دوباره میل زده بود که اصل مقاله رو بفرست تا برات پیگیری کنم! منم براش آخرین نسخه ی مقاله رو فرستادم و برام پیگیری کرد. امروز ایمیل زده که گفتن توی دو شماره ی بعدی چاپ میشه.

شایان ذکره بنده سال 90 درسم تموم شده و اونو همون زمان فرستادم واسه مجله که بعد از کلی دردسر که قبلا ذکرش گذشت(!!) بالاخره بهمن ماه 91 به من پذیرش مقاله رو فرستادن. جالب تر اینه که این مجله سالی دو بار بیشتر چاپ نمی شه!! یعنی توی بهترین حالت من باید سال 93 منتظر چاپش باشم. یعنی قشنگ سه سال واسه چاپ یه مقاله ی داخلی آدم باید دردسر بکشه!!

از اون جالب تر اینه که مجله توی سال 91 فقط یه بار چاپ شده! من نمی دونم خب اگه مقاله ندارن برای چاپ کردن، چرا این قدر بررسی مقاله رو طولش میدن و کلاس می ذارن؟ اگه دارن چرا مجله ای که باید سالی دو بار چاپ بشه، یه بار چاپ میشه؟!!

--

این یکی مقاله ی اصلاحات خورده رو هم اصلا نمی دونم چیکار کنم، هی می نویسم، هی پاک می کنم. دیگه واقعا خسته شدم ناراحت.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید