رسیدیم (سفر، بروکسل)

برای اینکه امروز و فردا مطمئنا خیلی این ور اون ور می ریم، اگه دیر بنویسم یادم میره. واسه همین تا الانشو می نویسم که چی شد:

دیروز ما سر ساعت 3:31 به وقت ساعت من(!!) سر قرار بودیم. محل قرار خیلی به خونمون نزدیک بود، تقریبا سه چهار دقیقه راه بیشتر نبود. زنگ زدم به دوستامون گفتن ما تقریبا هفت هشت دقیقه ی دیگه می رسیم. تا موقع همسر برگشت خونه و شامپو رو ورداشت، آخه یادمون رفته بود. دفعه ی پیش شامپو نبردیم، هتل هم نداشت، آدمم تو شهر غریب باید در به در بشه تا یه سوپری پیدا کنه! این شد که این دفعه گفتیم از اول شامپو ببریم.

هنوز همسر برنگشته بود که دوستامون اومدن. قبلا من از دوستم پرسیده بودم از کجا میشه وایتکس خرید. اونم گفت من میدونم کجا میشه پیدا کرد، دفعه ی بعدی که رفتم خرید برای تو هم می خرم. وقتی اومده بودن، دوستم گفت واست وایتکس خریدم، آورده بود با خودش. گفت ببر بذار خونه بعد بیا بریم. بردم گذاشتم خونه و با همسر با هم برگشتیم.

وسایلو گذاشتیم تو ماشینو راه افتادیم. من یه مدت خوابیدم، نمی دونم چند وقت بود. هنوز تازه بیدار شدم که از پنجره منظره ی قشنگی رو دیدیم.  شاید 70 80 کیلومتری بُن بود. جای قشنگی بود. بعدا عکسشو میذارم. وایستادیم بریم یه کمی لذت ببریم از منظره و عکس بگیریم.

رودخونه ی راین بود با یه عالمه قایق پهلو گرفته. گاهی هم یه قایقی از توش در حال عبور می دیدیم. یه پل ماشین رو هم بالای رود بود که ما از روش رد شدیم و بعد ماشینو یه جا پارک کردیم. نزدیک همونجا که ماشینو پارک کردیم یه سری نیمکت بود برای نشستن، رفتیم اونجا نشستیم و فلاسک و چای لیپتون و کیک و بساط ایرانینیشخند. خوب بود، خوش گذشت. نسیم خنکی هم می اومد که هوا رو دلپذیر تر می کرد.

کنار رود جنگل بود. بعد از تموم کردن کیکای توی نایلون (چشمک) رفتیم لای درختا و عکس گرفتیم. از درختای تمشک هم تمشک چیدیم و خوردیم. دوباره برگشتیم سوار ماشین شدیم و رفتیم.

یه قسمت شک کردیم که داریم مسیرو درست می ریم یا نه. GPS مسیرو بهمون نشون میداد و ما بر اساس اون داشتیم حرکت می کردیم ولی مسیری که توش بودیم با توجه به تابلوها و نقشه ی GPS توی هلند بود! با نقشه ی دستی چک کردیم و متوجه شدیم که ما یه قسمتو داریم از توی هلند میریم ولی مسیر درسته. GPS اشتباه نکرده. اصلا کلا ما ایرانی ها نمی تونیم به هیچی به جز خودمون اعتماد کنیمنیشخند.

ساعتای ده شب رسیدیم جلوی در هتل. اولش یه کمی دنبال جای پارک گشتیم و بالاخره یه جایی پیدا کردیم، از این جاها که پارکومتر دارن، که فقط نه صبح تا شیش عصر باید پول بدی. دوباره دور زدیم ما جلوی هتل پیاده شدیم و وسایلو گذاشتیم بیرون. دوستمون رفت ماشینو همونجا پارک کرد.

نکته ی جالبی که توی این شهر در بدو ورود دیدیم فرهنگ رانندگی بود که اصلا مثل آلمان نبود، مثلا یهویی یه نفر یه قوطی از بالا پرت کرد که خورد به ماشین. شانس آوردیم به شیشه نخورد! یا مثلا می دیدی یکی میاد یهویی با سرعت از راست سبقت می گیره. کاملا یاد ایران افتادیم.از اون گذشته اینجا بزرگراههاش و داخل شهرش خیاباوناش چراغ دارن که توی آلمان ندارن. اینم یه علت دیگه بود که دیدن شهر ما رو یاد ایران می انداخت.

خلاصه، به هر حال اومدیم داخل هتل و پاسپورتامونو نشون دادیم و اتاقمونو تحویل گرفتیم. بعدش قرار بود اگه بچه ها حوصله داشته باشن بریم شام بخوریم بیرون که به دلیل خستگی زیاد منصرف شدیم و به کیک های باقی مونده اکتفا کردیم.

هتلش خیلی تمیز و مرتبه، خیلی خوشم اومد ازش. انقدر هم شب خوب خوابیدیم که من از صبح ساعت 6:15 که بیدار شدم دیگه دوست نداشتم بخوابم. به همسر پیشنهاد دادم کلا روزمونو شروع کنیم، گفت نهنیشخند. منم مجبور شدم دوباره خوابیدم!

الانم که منتظرم ساعت هشت بشه به دوستامون خبر بدیم با هم صبحونه بخوریم و بریم بیرون بگردیم.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
raha

عجب سفرنامه اي نوشته زدي روي دست ناصر خسرو و ابن بطوطه![چشمک]