چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

از کتاب عایشه بعد از پیامبر:

سوده، همسر پیامبر، داره راجع به زمانی که تازه مسلمونا از مکه به مدینه مهاجرت کردن و هنوز وضع خوبی نداشتن صحبت می کنه:

اثاث البیت من عبارت بود از یک بوریا که کف اتاق انداخته بودم و یک دوشک از کرباس پر از برگه های خشک درخت نخل و یک کوزه و یک کاسه سفالین. اثاث البیت خانه عایشه قدری بهتر از اشیاء خانه ی من بود ولی مجموع آن به پول آن زمان بیست درهم نمی ارزید.

تا روزی که رسول الله حیات داشت ، من و عایشه و سایر زن های پیامبر که بعد از ما همسر رسول الله شدند این طرز زندگی می کردند. ولی اینک [..] شنیده ام که معاویه در دمشق در کاخ زندگی می کند که یکصد و دوازده اتاق دارد و هزینه ی خرید اثاث البیت او در کاخ سه کرور مثقال طلا شده است. آیا کسی که ادعا می کند خلیفه ی مسلمین و جانشین رسول الله می باشد باید این طور زندگی کند؟

 

پی نوشت: خونه های همسرای پیامبر از همه جدا نبوده، بلکه اتاق هاشون جدا بوده و منظور سوده از بیت، همون اتاقش بوده.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید