امروز

 

امروز روز مهمی بود. همسر امروز صبح با قطار 5:50 رفت شهر دانشگاه خودش تا دفاع کنه. همه چی هم کم و بیش خوب انجام شد، هرچند که خیلی قطارا تاخیر داشتن و با این که همسر قرار بود ساعت 11 تو مقصد باشه، ساعت 12:15 دقیقه رسید. حالا دفاع کی بود؟ ساعت 1!!! واقعا خیلی استرس آوره که آدم بخواد بره دفاع خودش، توی یه شهر دیگه، بعد تازه ساعت 12:15 خسته و کوفته برسه اون شهر! بعد تازه باز دوباره اتوبوس و ترم سوار بشه تا برسه به محل دفاع.

ولی به هر حال خدا رو شکر تموم شد. حالا باید یه سری امضا بگیره (البته مثل ایران یه دفترچه بهت نمی دن که امضا بگیری نیشخند، با چهار تا امضا کار تموم میشه). یکیشو گرفته و برای سه تای دیگه مجبوره تا سه شنبه صبر کنه. بعدش هم دو هفته بعدش مدرکشو میدن دستش و بعدش دردسرای جدیدی شروع می شه! دوباره دنبال پوزیشن گشتن و دوباره دردسرای تمدید ویزا و از این قبیل!

---

منم که تا ساعت یک با همسر همدردی می کردم و همه اش استرس داشتم! از عصری هم نشستم کم و بیش کارمو ادامه دادم. امیدوارم فردا تموم بشه.


 

/ 2 نظر / 2 بازدید
لیلی

تبریکات فراوان ما را بپذیرید بابت فتح قله . ان شالله که بقیه مراحل هم به خوبی و خوشی پیش بره

پیرامید

خدا رو شکر این قضیه دفاع به خوبی و خوشی برگزار شد... بعد اون همه سختی که نوشته بودی، ما هم یه نفس راحتی کشیدیم... به همسر از طرف من تبریک بگو...