چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

بازم می خوام یه کمی از کتاب کلیدر بنویسم. بازم برای بار n ام تاکید می کنم این کتاب رمانه و من خودم این قسمت ها رو انتخاب کردم. لطفا با خوندن این قسمت های کتاب فک نکنین متن کتاب سنگینه، یا کل کتاب همش از همین چیزاست لبخند.

 

هرچه و به هر سبب، هنگام که این حس غریب، این آفت در روح جوانه زد، به دشواری می توان آن را واپس راند! بسی به دشواری. همان دم است که دعوای تا با "او" آغاز می شود. دعوای تو با "تو"! دعوا با خودت - تو- آنچه بوده ای - می خواهی که یکپارچه و یکتخته دشمن یو کینه باشی. اما او - آنچه هست- می طلبد که تو یکپارچه و یکتخته مهر و بخشایش باشی. تو دو تا، دو تن، دو جان شده ای و در دم یکی، یک تن، یک جان هستی. یکی هستی و در دم دو تا هستی. دو شقه از یک تن. دو آدم در یک جان. و جدال. و این جدال، شب و روزگونه، در تو تکرار می شود.

--

به خود باورانده بود که خودنوازی خویش، نوعی بیماری است. مرضی است که دامنگیرت اگر بشود، دیگر رهایی از آن ناممکن اگر نباشد، محال است. و در روح اگر زمینه ی رشد بیابد، کُشنده است. روح را چون خوره نابود می کند. زیرا که این احساس شیرین؛ تنبلی و توقع، تفرعن و خودنمایی، تحقیر و نارضایی از دیگران را به دنبال می آورد.

--

به قد و پاچه ات نمی آید که این قدر تیز و هوشیار باشی! اگرچه، شما شهری ها به موشها می مانید. کارها را زیرزیرکی تمام می کنید. بیخ ریسمان را می جوید. اما ما، نه. کار بیابانی ها روی روز است. مثل آفتاب روشن است. خودمان را نمی توانیم قایم کنیم. جز بیابان جایی را نداریم. بیابان باز و گشاد است، اما پیداست. عیان است ... .هرجا باشی، هر کار بکنی، دیده می شوی. اما شما مثل همین کوچه پس کوچه های شهر، پیچ واپیچ دارید.

--

بزرگ ترین حسن زن همین است که می توان مرد را به شوق درآورد. بزرگ ترین عیب زن هم این است که می تواند مرد را به بیزاری بکشاند. زن است دیگر!


/ 2 نظر / 9 بازدید
ghasedak

سلام معمولی‌ جان...من خیلی‌ وقت که وبلاگتو میخونم....این روزمره‌های ساده رو دوست دارم... کلی‌ مطالب به درد بخور هم ازت یاد میگیرم...ببخشید که تا حالا برات پیامی نذاشتم...امیدوارم که زندگیت همواره شاد باشه...یه سوال...منم خیلی‌ وقته که کلیدر تو لیست کتابای هست که می‌خوام بخونم....ولی‌ pdf اشو گیر نیوردم...شما pdf اشو از کجا پیدا کردی؟

http://bookiha.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%90%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%8E%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%AF/