دیروز و امروز

 

دیروز هم طبق معمولی که برای خودمون تعیین کردیم رفتیم بیرون یه دوری بزنیم با همسر. خیابون اصلی شهرو تقریبا تا آخر رفتیم و دیگه رسیده بودیم به سلف دانشگاه.

اونجا که رسیدیم با خودمون گفتیم خب میریم سلف. چیزی هم نمی خواستیم بخوریما، ولی گفتیم بریم چهار تا آدم ببینیم نیشخند.

رفتیم تو سلف نشستیم و خیره شدیم به همدیگه!! آخه واقعا نه کاری برای انجام دادن داشتیم و نه حرفی برای زدن!

دیدیم خب این طوری که نمی شه! گفتم زنگ بزنیم به دوستامون لااقل که برای فردا یه برنامه ای بذاریم (یعنی برای امروز). دوستمون گفت که الان رفتن خرید، باید فکر کنن برای فردا و بهمون خبر میدن. آخه ما پیشنهاد دادیم بریم یه شهر دیگه و اونا هم گفتن می خوان راجع بهش فکر کنن!

گوشی رو که گذاشتم،  باز دوباره خریده شدیم به هم نیشخند. همسر گفت اونا که ماشین دارن، الانم رفتن خرید، دوباره زنگ بزن ببین میان این ورا که یه کم با هم باشیم؟ آخه با خودمون فکر کردیم اگه ماشین نداشته باشن که سخته بخوان با خرید و این حرفا بیان این ورا، مخصوصا که مسیر خونه شون هم اصلا از این ور نبود.

دوباره تو کمتر از دو دقیقه زنگ زدم به دوستمون و گفتم: فردا رو ولش، همین امروز احیانا مسیرتون از این ورا که ما الان هستیم رد نمی شه؟چشمک گفت نمی دونم، آخه الان خرید داریم و ماشین ورنداشتیم و و از این حرفا که وسط حرفش همسرش گفت حالا شایدم رد شد مسیرمون چشمک. کمتر از ده ثانیه بعد به این نتیجه رسید که خب رد میشه مسیرشون نیشخند. فقط ما باید نیم ساعتی منتظر می موندیم آخه گفت یه ربع دیگه خرید داریم، یه ربع هم با اتوبوس راهه تا بیایم اونجا. ما هم گفتیم اشکالی نداره منتظر می شیم.

وقتی تلفنم تموم شد همسر گفت پس تا وقتی میان ما بریم هویج بخریم برای ترشیمون. رفتیم یه دوری زدیم همون اطراف و دو سه تا هویج برای ترشیمون خریدیم و برگشتیم سر جامون نشستیم و به هم خیره شدیم تا دوستامون بیان! چشمک

تو این وسط یکی از بچه ها هم زنگ زد و خداحافظی کرد که می خواد بره ایران. الان امروز دو تا از بچه ها رفتن ایران. یکیشون هم هفته ی بعد میره. دو سه روز پیشم یه خانواده ی دیگه از دوستامون خداحافظی کردن و دارن میرن، خلاصه که شهرمون داره از ایرانی خالی میشه نیشخند.

تقریبا همون نیم ساعت که گذشت، دوستامون سر و کله شون پیدا شد.

با اونا رفتیم یه نوشیدنی خوردیم و کمی صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که فردا یعنی امروز عصری بریم کوه و بعدش هم بریم خونه ی اونا یه چیزی دور همی بخوریم، آخه خونه ی اونا نزدیکه به کوهی که می خوایم بریم.

بعد از اینکه یه ساعتی با هم بودیم، دیگه راه افتادیم به سمت خونه هامون. وقتی برگشتیم خونه همسر مشغول درست کردن ترشی شد و منم نشستم پای درسام!

چه ترشی ای بشه ترشی همسرپزچشمک، ما که بی صبرانه منتظریم نیشخند.

---

امروز صبح هم من مثل همیشه ساعت 8 بیدار شدم و نشستم پای درسام. همسر یه کمی دیرتر پا شد و شروع کرد به آماده کردن بساط صبحونه. وسط کاراش گفت بذار یه چک بکنم ساعت حرکت اتوبوسا رو ( آخه قرار بود صبح ساعت 10 بریم یه جا خونه ببینیم.) که یهو متوجه شدیم که اگه به اتوبوس ساعت 9:13 نرسیم، نمی تونیم ده برسیم به محل قرارمون.

سریع آماده شدیم و یه کمی نوتلا روی نونامون کشیدیم که تو راه بخوریم!

نون به دست از خونه خارج شدیم و رفتیم به سمت ایستگاه اتوبوس.

حدود ساعت ده دقیقه به ده رسیدیم محل قرارمون ولی در نزدیم. یه ده دقیقه ای چرخیدیم و ساعت 10 در خونه رو زدیم و رفتیم دیدیم. قبلا هم توی این ساختمون خونه دیده بودیم و این خونه هم دقیقا شکل همون یکی خونه ای بود که قبلا دیده بودیم. خود خونه خیلی عالی بود، ولی توی راهروهاش اصلا تمیز نبود، آخه این خونه یه جورایی خوابگاه دانشجوییه. یعنی در واقع مال یه شرکته که فقط به دانشجوهای متاهل اجاره میده این خونه ها رو. برای همین خیلی ارزونه. در مقابل چون ارزونه، هزینه ی جارو و تمیز کردن ساختمونو و به اصطلاح شارژ ساختمون نداره و در نتیجه چندان راهروهاش تمیز نیست ولی داخل خونه هاش خیلی عالیه.

خلاصه، به طرف گفتیم ما خونه رو می خوایم ولی خب بازم صد درصد نیست. چون این شرکته این طوری نیست که به اولین کسی که بگه می خوام خونه رو بده. صبر می کنه همه ی درخواست ها بیاد، بعد بررسی می کنه ببینه کی بیشتر نیاز داره به این خونه و اولویت بندی های خودشونو چک می کنه و در نهایت بهت می گه که خونه رو بهت میده یا نه.

از اونجا که برگشتیم من دوباره نشستم سر درسام و همسر رفت سرکه بخره برای ترشی. آخه دیروز که ترشی درست کرد، مواد داخل ترشیمون از سرکه ای که خریده بودیم بیشتر شد.

همسر با کلی خرید برگشت خونه و بلافاصله شروع کرد به غذا درس کردن. طفلکی همسرچشمک، آخه این روزا که من درس دارم همه اش همه ی کارای خونه ر وانجام میده. ناهارمون یه ماهی بسیار خوشمزه بود که انگشتامونو باهاش خوردیم!

بعد از ناهار دوباره من نشسته بودم سر درسم که دوستمون زنگ زد و گفت که کوه رفتن کنسل شده و فقط بیاین خونه مون! ما هم که دیدیم اصرار دارن کوه نریم دیگه اصراری نکردیم برای کوه رفتن و گفتیم باشه، فقط میایم خونه تون!

حالا الان منتظرم همسر که رفته دوش بگیره بیاد که راه بیفتیم بریم خونه ی دوستامون تا این آخر هفته هم به خوبی و خوشی بگذره!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
پیرامید

پس دیگه کوه (یا به قول خودت تپه!) نرفتین! بعدا عکس ترشی ها رو بذار...