کیک و سوهان کنجدی

 

میگن هر مهمونی که میاد با خودش روزیشو میاره. نمی دونم چرا انگاری امروز مهمونامون روزی نداشتن!! اصلا یه وقتی فکر نکنین تقصیر من بوده یا هرچی ها! مهمونا روزی نداشتننیشخند.

یه کیک درست کردم که داغون شد! یه سیخ کباب حسینی زدم توش، هیچی بهش نچسبید، منم فکر کردم پخته. آوردمش بیرون، دادم به همسر که برعکسش کنه. این کارو خیلی بهتر از می کنه، البته من که کلا بلد نیستمنیشخند. خلاصه تا محکم تکونش داد که کفش جدا شه دیدیم یه تیکه اش کنده شد. اون طرفای دیگه اش اصلا کنده نمی شد، قاشق زدیم بغلش که با اون جدا شه، بعد دیدیم قاشق انگاری گلی شدنیشخند، یعنی در این حد نپخته بود یه طرفش! اصلا نمی دونم چرا؟!سوال.

خلاصه دو بار دیگه گذاشتم بپزه ولی اصلا فایده نداشت. حتی آخرش هم که بگم در مجموع 60 دقیقه توی فر بود، بازم نپخته بود و وقتی برعکسش کردیم معلوم شد که هنوز یه تیکه هاییش بهتر بوده که بیشتر بپزه! ولی به هر حال موقع برگردوندن کلا خراب شد و اصلا توی شرایطی نیست که بشه برای مهمون آوردچشمک.

بعدش اومدم گفتم خب بذار سوهان کنجدی درست کنم که اونم به سلامتی خراب کردمخنثی.

لپ کلام این که اصلا هم تقصیر من نبود که همه ی آشپزی ها خراب شد، تقصیر مهمونای نیومده استنیشخند.

/ 1 نظر / 2 بازدید