چیزایی که امروز یاد گرفتم

 

از کتاب تاریخ یعقوبی:

"و بعض ایشان گفت: از حسین شنیدم که می گفت: الصدق عز، والکذب عجز، والسر امانه، الجوار قرابه، والمعونه صداقه، والعمل تجربه، والخلق الحسن عباده، والصمت زین، والشح فقر، والسخا غنی، والرفق لب"

راستی عزت است، و دروغ ناتوانی، و راز امانت است، و همسایگی خویشاوندی، و یاری کردن دوستی است، و کار آزمایش، و خوی نیک بندگی، و خاموشی آراستگی، و بخل ناداری و سخاوت توانگری و نرمی و مدارا خردمندی".

----

پی نوشت 1: نمی دونم چرا بعضی حدیثا انقدر کاملند چشمک!!!

پی نوشت 2: اون تیکه ای که پررنگ کردم به نظرم چیزی بود که این روزا آدما خیلی ازش دور افتادن.

پی نوشت 3: عربیشو گذاشتم تا بخونین تا ببینین که ترجمه ای که شده با عرف معمول فرق داره، مثلا تجربه معنی شده آزمایش، یا عباده معنی شده بندگی. من نمی دونم عرف درسته یا این ترجمه ها، ولی به هر حال عمدا هر دوشو گذاشتم.

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
پدرام

خیلی خیلی جالب بود دوست من[گل][گل][گل][گل]