روزمره ی امروز!

 

امروز هوا کاملا آفتابی بود و تا حدودی حتی گرم. مثل هر روز با کاپشن رفتم بیرون ولی گرم تر از اون بود که بتونم تحملش کنم، دیگه از یه جایی به بعد درش آوردم. خیلی خوشحالم که توی این فصل سال هنوز هم روزای گرم داریملبخند.

رفته بودم اداره اقامت (auslanderbehorde: آخرش هم ما نفهمیدیم ترجمه ی این کلمه چیه دقیقانیشخند، یکی میگه اداره اقامت، یکی میگه اداره مهاجرت، یکی میگه اداره خارجی ها!!!). رفتم فرم تمدید ویزامو گرفتم. باید پر کنم ببرم بهشون بدم. برای 5 نوامبر هم وقت گرفتم که برم ویزامو برام تمدید کنن. باید این فرم رو ترجیحا قبل از اون تاریخ ببرم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید