امروز

 

امروز صبح هم دوباره رفتم جلسه ی آقاهه، چیزای خیلی مفیدی رو به شکلی خیلی قشنگ و ساده بیان می کنه. خیلی دوست دارم ارائه هاشو.

از اونجا هم مستقیم اومدم خونه، چون همسر هم چنان حالش زیاد خوش نیست.

عصر ساعت 5 هم دوباره همون استاده یه ارائه ی دیگه داره. از اونجا هم باید یه کمی برم خرید کنم، چون چیزای اساسی ای مثل ماست و نمک تموم شده!

----

این استاده هم هیچ ایده ای برای تز من نداشت و من الان دیگه واقعا استرسم داره روز به روز بیشتر میشه. الان تقریبا دو ساعت خواب بودم ولی تمام مدت استادام هم توی خوابم بودن!!! حتی وقتی داشتم خواب خوابگاهای دانشگاهای ایرانو می دیدم!!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
زیبا

نهایتا ممکنه چی بشه؟؟؟