یک تار مو سپید...

 

انگاری یه چیزی دور دستم پیچیده بود، ولی هیچی نبود. دستمو گرفتم زیر آب. دیدمش. یک تار مو سپید...

یاد این شعر افتادم:     

 

آهی کشید غم زده پیری سیپد موی ،

افکند صبحگاه در آیینه چون نگاه

در لا به لای موی چو کافور خویش دید :

یک تار مو سیاه ؛

 

در دیدگان مضطربش اشک حلقه زد

در خاطرات تیره و تاریک خود دوید

سی سال پیش نیز در آیینه دیده بود

یک تار مو سپید ؛

 

در هم شکست چهره محنت کشیده اش ،

دستی به موی خویش فرو برد و گفت: ” وای ! “

اشکی به روی آیینه افتاد و ناگهان

بگریست های های؛

 

دریای خاطرات زمان گذشته بود،

هر قطره ای که بر رخ آیینه می چکید

در کام موج، ناله جانسوز خویش را

از دور می شنید .

 

طوفان فرونشست ... ولی دیدگان پیر،

می رفت باز در دل دریا به جست و جو...

در آب های تیره اعماق، خفته بود:

یک مشت آرزو!

 

یاد این یکی شعر هم افتادم:

خود را شبی در آینه دیدم دلم گرفت/ از فکر اینکه قد نکشیدم دلم گرفت

 از فکر اینکه بال و پری داشتم ولی/ بالاتر از خودم نپریدم دلم گرفت

 از اینکه با تمام پس انداز عمر خود/ حتی ستاره ای نخریدم دلم گرفت

 کم کم به سطح آینه برف می نشست/ دستی بر آن سپید کشیدم دلم گرفت

 دنبال کودکی که در آن سوی برف بود/ رفتم ولی به او نرسیدم دلم گرفت

 نقاشی ام تمام شد و زنگ خانه خورد/ من هیچ خانه ای نکشیدم دلم گرفت

 شاعر کنار جو گذر عمر دید و من/ خود را شبی در آینه دیدم دلم گرفت


 

/ 7 نظر / 25 بازدید
پیرامید

بی خیال بابا من قبل دوازده سالگی یه چنگه از موهام سفید شد!!!! [نیشخند]

salar

با همه نسیان تو گویی کز پی آزار من خاطرم با خاطرات خود تبانی می کند بی ثمر هر ساله در فکر بهارانم ولی چون بهاران می رسد با من خزانی می کند طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختند آنچه گردون می کند با ما نهانی می کند می رسد قرنی به پایان و سپهر بایگان دفتر دوران ما هم بایگانی می کند "شهریارا" گو دل از ما مهربانان نشکنید ورنه قاضی در قضا نامهربانی می کند

hamechialie

هوم!!!! آخی!!! موی سفید............

هوشنگ

سلام خواستم بگم من یکی در مورد موی سپید خیالم راحته چون از اون وقتی که خودمو شناختم 60 درصد موهام به دلایل ارثی سفید بود ولی خدا رو شکر از خود تعریفی نباشه همه میگن بهت میاد و قشنگه خودمم راضی راضی خداکنه دلا همه سپید باشه

پریسا

یاد این آهنگه :افتادم موی سپیدم رو توآیینه دیدم، آهی بلند از ته دل کشیدم

پریسا

آخه مامانم یه روز رفت جلوی آیینه یهو این شعرو با خودش زمزمه کرد بعد انگار ناراحت شد منم خیلی ناراحت شدم بخاطرهمین این شعره تو ذهنم مونده

پریسا

[قلب]