مهمونی

 

امروز عصر زنگ زدیم به دوستامون که بهشون بگیم که با هم بریم بیرون. ولی دوستمون گفت که امروز فشارش افتاده بوده و سر کار هم نرفته، ترجیح میده که توی هوای سرد بیرون نره و خونه بمونه و دعوتمون کرد که بریم که خونه شون.

ما هم اول گفتیم که خب میریم بیرون یه جا قرار می ذاریم که تو باشه، سرد نباشهنیشخند، ولی گفت نه شما بیاین خونه ی ما.

ما هم گفتیم چشمچشمک. گفت ما قرار اسکایپی داریم با خونه، ساعتیا 6 6.5 تموم میشه. اون موقع ساعت 4 اینا بود. ما هم بلند شدیم رفتیم بیرون خرید، که از اونجا بریم خونه ی دوستمون.

خریدامون که هیچ کدوم انجام نشد، یه کرم و یه مسواک می خواستیم که توی مغازه های عادی پیدا نشد، داروخونه هم که اون مسواکی که ما می خواستیم رو فقط یه مارک داشت که قیافه ی جالبی نداشت! کرم رو هم کلا مارکش رو نداشت. البته هیچ کدوم خریدا هم برای ما نبود، برای کسایی بود که از ایران سفارش داده بودن.

بعدش هم اون قدر فرصتمون زیاد نبود که بریم یه دارخونه ی دیگه. ما هم رفتیم توی یه مغازه ی دیگه گشتی زدیم و بعدش هم رفتیم ایستگاه اتوبوس و رفتیم خونه ی دوستامون.

اولش که خوردنی آوردن و خوردیم و صحبت کردیم. بعد دیدیم خانمش بلند شد بساط شام آماده کرد!!! قرار نبود شام بریم، ولی شام کشک و بادمجون و ماهی سوخاری آماده کرده بود که ما هم با کمال میل، میل نمودیم و بسیار خوشمزه بودلبخند.

بعدش هم دوباره نشستیم حرف زدیم و چایی خوردیم و کلی هم در مورد این فرهنگی های آلمانی صحبت کردیم! بالاخره ساعت 11:30 حاضر شدیم که دل بکنیم و بیایم خونه موننیشخند.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
گلبرگ

بعد اون همه فشار کاری ، واقعا یه مهمونی می چسبه...[مغرور]