دکتر

 

امروز از صبح هوا ابری بود و من مثل همه ی روزای ابری بی حوصله و کسل! برنامه ام هم که همچنان جواب نمی ده و اعصابمو خورد کرده.

قبلا یه بار رفته بودیم دکتر دو سه هفته پیش، یه دارو داد مصرف کنیم، گفت بعدا باید بیاین که ببینم دارو خوب بوده یا نه. امروز اون روزی بود که باید می رفتیم. قرار بود ساعت 1:30 اونجا باشیم.

همسر داشت از محل کارش می اومد و منم از خونه باید می رفتم، خدا رو شکر کلینیک خیلی نزدیکه به خونه، تقریبا پیاده سه دقیقه راهه! همسر که داشت با قطار می اومد، توی راه زنگ زد گفت که دیرتر میرسه. چون به محض اینکه از قطار پیاده شده یادش اومده که چترشو جا گذاشته، سریع برگشته که ورداره، ولی قطار درش بسته شده و همسر نتونسته از قطار بیاد بیرون و توی قطار مونده! یعنی مجبور شده بود یه ایستگاه اضافه بره، بعد پیاده بشه. حالا جالبش اینجاست که وقتی برگشته دیده چترش نیست اونجایی که گذاشته، چترش توی کیفش بوده!!!

حالا خدا رو شکر چون ایستگاه بعدی قطار خیلی نزدیک بود و در واقع هنوز هم توی همین شهر بود، تونسته بود سریع یه قطار دیگه بگیره که به سمت ایستگاه مرکزی قطار میاد و در نهایت همسر هم همون ساعت 1:30 دقیقه اینا (حالا یکی دو دقیقه دیرتر) رسید به کلینیک.

اول رفتیم پایین، آخه دفعه ی پیش دکتر بهمون گفت دفعه ی بعدی که فقط برای معاینه میاین نباید بیاین طبقه ی همکف، باید برین طبقه ی پایین. ما هم مستقیم رفتیم پایین. اونجا یه کمی منتظر بودیم، یه خانمی اومد و به ما گفت که باید اول برین بالا و ثبت نام کنین. با توجه به پرونده های مریضای دیگه که دستشون بود، حدس زدیم که باید بریم بالا پرونده مونو از مسئول مربوطه بگیریم، خودمون دستی بیاریم اینجا. همین کارو هم کردیم.

بعدش اول همسر رو صدا زدن و رفت توی اتاق. ساعت 2:15 بود که صداش زدن. ساعت تقریبا 2:45 اینا شده بود و من هنوز منتظر بودم! قرار بود فقط یه معاینه باشه!!! بالاخره منو ساعت نزدیک 3 صدا زدن و رفتم تو. همون دکتر اون دفعه بود. ازم پرسید خب مشکلت رفع شده؟ منم گفتم بله. یه معاینه کرد و گفت خب چیزیت نیست و خوب شدی. کلا کار دکتر سه دقیقه هم طول نکشید!!!

بعد که اومدم بیرون دیدم همسر هم نشسته بیرون. معلوم شد که همسر تمام مدت توی اتاق انتظار بوده که دکتر بیاد.

خلاصه اینم از دکتر که به خیر گذشت. بعدش از اونجا اومدیم بیایم خونه، دیدیم چیزی واسه خوردن نداریم. تصمیم گرفتیم بریم گوشت بخریم. همون لحظه اتوبوس اومد و ما هم یه کمی قدمامونو تند کردیم و بهش رسیدیم. گوشت خریدیم و اومدیم خونه جاتون خالی گوشت چرخ کرده با نون خوردیم، با یه کمی سیب زمینی.

کلا وقتی من و همسر هردومون سرمون شلوغه همیشه یه چیزایی توی خونه نیست! سیب زمینی همش دو تا کوچولو داشتیم، از امروز که همونم نداریمنیشخند.

الانم که قراره دوباره بشینیم سر درس و مشقمون ببینیم بالاخره به کجا می رسیم، من که با این هوای ابری اصلا همه اش گرفته ام.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید