همسرانه

 

امروز صبح همسر به خاطر من نرفت سر کار. ما هم که صبح زود رفتیم و فقط رخت خوابا رو جمع کردیم و رفتیم. وقتی من از کلینیک اومدم، همه چی مرتب بود، یه خرده زیادی هم مرتب بود.

رفتم دستشویی دیدم دستشویی که بیش از حد تمیزه!!! طفلکی همسر اون موقعی که پستو به دوستمون تحویل داده بود، اومده خونه که وسایلشو ورداره، خونه رو هم تمیز کرده بعد رفتهبغل.

----

ساعتای 5 زنگ زدم به همسر که ببینم تا کی دانشگاه می مونه، آخه این روزا خیلی کار داره و خیلی بیشتر از همیشه می مونه. گفت هنوز که هستم و نمی دونم کی میام. منم ترجیح دادم یه چیزی بخورم، نه که گشنه ام باشه، فقط به خاطر اینکه از دکتر اومدم و بهتر بود که بخورم، خوردم. ولی اصلا دوست نداشتم خوردن تنهایی رو. از وقتی همسر هست، اصلا دیگه نمی تونم تنهایی غذا بخورم. همیشه وقتی تنهام خودمو با یه چیزی سیر می کنم تا بیاد، با هم بخوریم.

 

 

---

مامان همسر هم ما رو زیاد تحویل می گیره. دیروز همسر زنگ زده بود خونه شون، می گفت مامانش شروع کرده به ترشی و شوری و از این چیزا درست کردن، اونم از چند نوع. به خاطر ما این کارو می کنه، یعنی میخواد وقتی ما میریم ترشی هاش آماده باشه. یه ترشی هم هست توی خونه شون که من خیلی دوست دارم، ولی به جز من و پدر همسر کسی طرفدار پر و پا قرصش نیست. اونو هم درست کردهلبخند.

-----

خواهر همسر هم خیلی مهربونه. خونه ی همسر اینا اول سه تا اتاق داشت. ولی از پارسال یه کمی تغییرش دادن، الان دو تا اتاق داره، به علاوه ی یه هال که فکر کنم هفت هشت تا فرش خورده!!! خواهر همسر میگه شما بیاین ایران، من اتاقمو میدم به شمالبخند.


/ 0 نظر / 2 بازدید