امیدوارم هم چیز بهتر بشه...

 

همسر امروز خیلی بهتره، دیگه رفته پای لپ تاپش نشسته و داره کاراشو انجام میده (البته امیدوارمچشمک).

امروز دوباره جلسه ی اون استاده بود. ساعت 2 قراره با اون یکی نفر که تزش به من شبیهه، ملاقات کنه. منم صبح رفتم پیشش و گفتم میشه بعدش دوباره من باهات صحبت کنم؟ گفت باشه، ولی من ساعت 2 تا 3 قرارم با اون بنده خداست، بعدش میخوام برم ماشین کرایه کنم، فکر میکنم تا ساعت 4 برمی گردم. بعدش می تونی بیای ببینیم همو.

منم گفتم باشه. حالا به این جلسه امیدوارملبخند.

همسر که خوب شده، امیدوارم این جلسه ی منم نتیجه بده، یه کمی خیالم راحت بشه. دیگه اصلا شبا خوب نمی خوابم، همه اش یا بیدار میشم یا خوابای پریشون می بینم.

 

/ 0 نظر / 2 بازدید