روزمره

دیروز تقریبا بعد از ظهر دم غروب بود که استادم میل زد و گفت که یه misunderstanding وجود داشته و من اشتباه کردم و خلاصه می تونیم دوباره قرار چت بذاریم برای فردا (یعنی امروز) یا برای دو شنبه. اگه الان دیر نیست که بهت خبر بدم، می تونیم فردا ساعت 4:30 اسکایپ کنیم.

من هم همون موقع جواب میلشو دادم و گفتم اکی، فردا چت می کنیم. از ساعت 4:30 هم امروز منتظر شدم و استاد باز هم تشریف نیاوردن!!!! واقعا نمی دونم چرا این کارا رو می کنه!! خب وقتی میل می زنه سوال می پرسه، حداقل چک کنه که ببینه من جواب دادم یا نه!! امیدوارم این اتفاقا اتفاقی باشه!

 

/ 0 نظر / 2 بازدید